www.povinnevybaveni.cz

Ať už jste milovníkem aut či nikoliv, pravděpodobně byste na otázku, jestli je auto užitečné, odpověděli ano. Samozřejmě se bez něj dá žít, koneckonců je to jen vymoženost doby, ale s ním si přece jen o něco usnadníme život (i když obráceně to jde bohužel taky).

Malí kluci si hrají s autíčky a sní o tom, že si jednou sednou za volant stejně jako jejich táta. Když o něco povyrostou, zjistí, že nestačí jen dojít do obchodu, vybrat si to nejlepší a nejkrásnější auto, posadit se, točit volantem a pojedou, kam si zrovna usmyslí. V první řadě je třeba naučit se jezdit, naučit se předpisy, složit zkoušky, zařídit řidičský průkaz, sehnat auto…A protože kvůli zkouškám pročítají pečlivě všechny vyhlášky, ví, že ani tohle nestačí, protože součástí každého vozidla musí být také povinná výbava řidiče a že je dobré mít s sebou i doporučenou výbavu.

Důvodem, proč nezapomínat na výbavu řidiče, by neměl být jen strach z pokuty. Je třeba se uvědomit, že dbát na výbavu je v našem zájmu. Není to jen o tom, že když píchneme kolo a nebudeme mít u sebe rezervu, zbytečně se dostaneme do nepříjemné situace. Pokud budeme mít např. nekompletní lékárničku, mohli bychom toho hodně dlouho litovat, jenže čas má tu nevýhodnou vlastnost, že nejde vrátit.

Co na těchto stránkách můžete také najít:

Registrace vozidla

Aby naše vozidlo mohlo být zaregistrováno, musí být technicky způsobilé k provozu, proto je nutné, aby mělo technický průkaz. Vozidlo musí být pojištěné, musí být sjednané povinné ručení, které vlastník nebo provozovatel prokáže zelenou kartou.
V přihlášce k registraci musí být uvedeny údaje o vozidle, o jaký druh, kategorii, značku a typ se jedná, jaké je jeho obchodní označení, číslo technického průkazu a číslo schválení technické způsobilosti vozidla.
Další údaje se týkají vlastníka vozidla a provozovatele vozidla, pokud vlastník a provozovatel není jedna osoba.
Podobně, jako při přepisování vozidla na jiného majitele, i při registraci musí majitel k žádosti přiložit technický průkaz, doklad o technické prohlídce, pokud už vozidlo bylo provozováno, protokol o evidenční kontrole vozidla, jestli se nejedná o nové vozidlo, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, pokud bylo zřízeno, doklad o povolení k pobytu nebo poskytnutí azylu v ČR, pokud vlastník není občanem ČR a posledním dokumentem je potvrzení o zaplacení DPH, pokud je vozidlo pořízeno z jiného členského státu Evropské unie.
Za registraci platí žadatel na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, kde se žádost podává, správní poplatek.
Žadatel je povinen po obdržení registrační značky tuto značku umístit na vozidlo na místo, které je k tomu určené výrobcem vozidla.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění není povinné jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nicméně v určitých chvílích můžeme mít radost, že ho máme sjednané.
Taková chvíle může nastat např. při nehodě nebo když nám někdo jinak poškodí auto, třeba opilci nebo vandalové, kterým překáží v cestě. Na rozdíl od povinného ručení chrání toto pojištění náš majetek, naše vozidlo.
Způsobit nehodu může i ten nejlepší řidič, a proto ten, kdo v případě, že by nehodu způsobil, nechce platit škodu na svém autě ze své vlastní kapsy, zařídí si právě havarijní pojištění. Škoda způsobená tomu, kdo nehodu nezavinil, je hrazená z povinného ručení viníka.
K havarijnímu pojištění lze sjednat ještě další pojištění (připojistit skla, zavazadla,…). Jestliže máme povinné ručení a havarijní pojištění u jedné pojišťovny, dostaneme zpravidla nějakou slevu, bonus nebo výhodu.
Toto pojištění si mlže zařídit každý vlastník nebo provozovatel vozidla, ale výhodné je zejména pro ty, kdo mají nová auta, která bývají dražší než ta stará a v případě havárky jsou na nich také větší škody.
Doklad o uzavřeném havarijním pojištění by řidiči měli také vozit spolu s ostatními povinnými doklady.

Zajištění místa nehody

Pokud se nám stane, že jsme přítomni dopravní nehodě, jsme ze zákona povinni poskytnout pomoc, pokud tím neohrozíme sebe nebo nikoho jiného. Musíme si tedy také počínat tak, abychom celou situaci ještě nezhoršili, takže ve zmatku nezastavíme uprostřed silnice, ale co nejvíc na kraji, rozsvítíme výstražná světla, oblečeme si reflexní vestu a nejméně 50 m před nehodou umístíme výstražný trojúhelník. Na dálnici je tato vzdálenost 100 m, v obci 30 m. Je-li nehoda za zatáčkou nebo na nějakém jiném nepřehledném místě, umístíme trojúhelník před toto místo.
Vezmeme z našeho auta lékárničku, případně hasicí přístroj. Pokud by havarované auto hořelo nebo doutnalo, nejprve uhasíme oheň. Potom vypneme zapalování havarovaného auta, rozsvítíme výstražná světla a zajistíme vozidlo proti pohybu, máme-li čím. V žádném případě se nesmíme sebrat a jít hledat kamení, když kolem nás evidentně žádné nenajdeme.
Tím jsme tedy zajistili místo nehody.

Poskytnutí první pomoci

Místo nehody je zajištěno a my při pohledu na zraněné osoby v autě zpanikaříme a nevíme kam dřív. V první řadě zjistíme, jestli nějaký zraněný neleží také mimo vozidlo. Pomoc budou potřebovat všichni. Nejprve se budeme věnovat těm, kteří se nijak neprojevují, nesténají, ani se nehýbají, protože ti na tom bývají zpravidla nejhůře.
Pokud silně krvácejí, zastavíme krvácení a zajistíme životní funkce. Pohledem se tedy přesvědčíme, že dýchají, a zkusíme nahmatat tep. Musíme si pamatovat, že pokud má zraněný poraněnou tepnu a krvácí a zároveň nedýchá, vždycky se musíme nejdřív postarat o zástavu krvácení, protože vykrvácet lze s poraněnou pažní nebo stehenní během minuty až minuty a půl, u poranění jiných tepen je to o něco málo déle, kdežto bez vzduchu vydrží průměrný člověk asi čtyři minuty.
Zastavili jsme krvácení a na řadě je volání záchranky. Pokud osoba nedýchá a nenahmatali jsme tep, tak umělé dýchání a srdeční masáž. Abychom mohli provést resuscitaci, musíme osobu co nejšetrněji vyprostit z vozidla. Někdo může namítnout, že osoba může mít poraněnou páteř a v takovém případě s ní nesmíme za žádných okolností hýbat. Jenže ochrnutá osoba žít může, udušená nikoliv. Jinak pokud to není nutné, vyprošťování necháváme na záchranářích.
Položíme ji tedy na isotermickou folii, otevřeme ústa. Můžeme se setkat s tím, že čelist bude zablokovaná, takže abychom ji otevřeli, budeme ji muset zlomit. Vyčistíme ústa, případně vytáhneme jazyk, zakloníme hlavu, ucpeme nos a zahájíme dýchání dvěma hlubokými vdechy. Dýchání střídáme se srdeční masáží, kdy hranou dlaně stlačujeme hrudník uprostřed hrudní kosti, přičemž druhou dlaň máme položenou na té první.

Zelená karta

Zelená karta je dokladem o uzavření povinného ručení, tedy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Neslouží jen v ČR, ale i při výjezdu do zahraničí a je také součástí povinné výbavy řidiče.
Pokud bychom si na cestu do zahraničí zelenou kartu zapomněli, museli bychom zaplatit hraniční pojištění.
Tento doklad nám vydá každá pojišťovna při sjednání pojištění odpovědnosti z provozu odpovědnosti nebo ji dostaneme na jakékoliv pobočce pojišťovny. Dostaneme doklady dva, jedním je originál a druhým duplikát zelené karty. Při cestování v zahraničí musíme mít obě tyto karty, protože při způsobení dopravní nehody si tamní policie jednu z nich ponechá.

tyto a mnohé další užitečné články.
Přejeme vám, aby pro vás byly tyto stránky užitečnými!
kolektiv autorů

Reklama:

Praktické informace a online kalkulačka povinné ručení

Sjednejte si nejlevnější povinné ručení, které nabízí Kooperativa pojišťovna, na webu epojisteni.cz.
Nejvýhodnější pojištění vozidel nabízí Česká pojišťovna na webu epojisteni.cz.
Pojišťovna ČSOB nabízí své produkty z oblasti pojištění vozidel na webu csob.cz, nebo za velmi zvýhodněné tarify na webu epojisteni.cz.

Comments are closed.