Archive for the ‘Státní poznávací značka’ Category.

Státní poznávací značka

Státní poznávací značku obdrží vlastník nebo provozovatel vozidla při registraci vozidla.
Vozidlo nesmí být provozováno bez této značky, hrozí pokuta 5000 až 10000 Kč, odebrání řidičského průkazu až na jeden rok. Stejná je výše pokuty, pokud je značka překrytá, špinavá, nečitelná. Nesmíme na ni ani v její blízkosti kreslit obrázky, nalepovat samolepky, zkrátka nic, co by mohlo nějakým způsobem odvádět pozornost. Pozor si musíme dávat i na její osvětlení.
Pokud řidič značku ztratí nebo mu ji někdo ukradne, neomlouvá ho to, na silnici s vozidlem nesmí.
Při přepisu na nového majitele se státní poznávací značka odevzdává na úřadě obce s rozšířenou působností v novém kraji, kde řidič obdrží novou, protože každý kraj má jiný kód. Značka se odevzdává se i v případě likvidace vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu. Pokud vozidlo zanikne (např. při nehodě), SPZ vlastník odevzdávat nemusí.
Pokud vlastníme přípojné vozidlo, i to musí mít státní poznávací značku, která se ale neshoduje s poznávací značkou motorového vozidla.

Využijte také pojištění nemovitosti