Archive for the ‘Technická prohlídka’ Category.

Technická prohlídka

Koupíme si nové auto. Je potřeba ho zaregistrovat, předtím ale musíme s vozidlem k technické prohlídce. Další prohlídka je za čtyři roky od té první a pak každé dva roky. Pokud si nekupujeme nové auto, musíme s ním na pravidelnou technickou prohlídku standardně každé dva roky.
Při pravidelné technické prohlídce nám na stanici technické kontroly zkontrolují celé vozidlo, včetně evidence. Při kontrole jsou zakázány jakékoliv opravy, kromě jednoduchého seřízení světlometů.
Existují tři typy závad: závada typu A, závada typu B a závada typu C.
Závady typu A jsou označovány jako lehké závady, které nijak neovlivňují bezpečnost provozu na silnicích. Závady typu B jsou vážné závady, které ale bezprostředně neohrožují bezpečnost na silnicích a závady typu C jsou nebezpečné závady, které bezprostředně ohrožují bezpečnost na pozemních komunikacích.
Pokud je při prohlídce zjištěna lehká závada (typ A), vozidlo je technicky způsobilé k provozu. Pokud je zjištěna vážná závada (typ B), vozidlo je technicky způsobilé k provozu na dobu 30 dnů od provedení technické prohlídky. Během této doby musí být závada odstraněna a vozidlo musí být opět zkontrolováno ve stanici technické kontroly, pokud se na kontrolu dostaví pozdě, nedostaví vůbec nebo je při ní zjištěno, že závada nebyla odstraněna, vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu a je odstraněna kontrolní nálepka.
Technicky nezpůsobilé k provozu je také vozidlo se zjištěnou závadou typu C.
Takové vozidlo je majitel povinen na své náklady nechat odtáhnout z STK, nechat odstranit nebezpečnou závadu a poté vozidlo přistavit k technické prohlídce.
Vozidlům, která jsou shledána jako technicky nezpůsobilá k provozu, je odstraněna kontrolní nálepka a je proveden zápis do technického průkazu.

Využijte také pojištění nemovitosti