Řidičský průkaz, skupina A

Řidičský průkaz, resp. řidičské oprávnění k řízení určité skupiny nebo podskupiny motorových vozidel, opravňuje toho, kdo prodělal výcvik v autoškole, úspěšně složil zkoušky, a poté mu byl na jeho žádost řidičský průkaz vydán, k řízení motorových vozidel, zařazených do této skupiny nebo podskupiny.
Obecně existuje 5 skupin řidičského oprávnění, a to skupina A, B, C, D a T. Písmenem A jsou označeny motocykly, písmenem B osobní automobily, písmenem C nákladní automobily, písmenem D autobusy a písmenem T traktory. Jednotlivé skupiny se však ještě dále dělí.
Skupina A má tři podskupiny. Držitelům průkazu skupiny Am nesmí být méně než 15 let a maximální rychlost motocyklu, který smějí řídit je 45 km/hod.
Další podskupinou je A1, do ní patří motocykly s válcovým objemem ne větším než 125 cm3 o maximálním výkonu 11 kW a řidiči starší 16 let.
Oprávnění k řízení motocyklů do výkonu 25kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg patří do skupiny Ao a platí pro 18leté řidiče.
Motocykly s vyšším výkonem můžou řídit jen ti, komu je víc než 21 let a je držitelem řidičského oprávnění skupiny A.

Comments are closed.