Skupina B

Do skupiny B1 patří tříkolová a čtyřkolová vozidla, jejichž maximální konstrukční rychlost je 45 km/hod nebo objem válců jejich motoru převyšuje 50 cm3. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být větší než 550 kg a řízena můžou být osobou starší 17 let. Pokud je vozidlo poháněno elektricky, nepočítá se do jeho pohotovostní hmotnosti hmotnost akumulátorů.
Do celé skupiny B zařazujeme motorová vozila s maximální hmotností 3500 kg. Ve vozidle může být kromě místa řidiče dalších maximálně 8 míst k sezení. Přípojné vozidlo, které smí být k automobilu připojeno, může vážit nejvýše 750 kg.
S řidičským oprávněním této skupiny můžeme řídit také traktory a samojízdné pracovní stroje o maximální hmotnost 3,5 t nebo jízdní soupravu, která je složená z vozidel s nejvýše osmi místy k sezení nebo z tohoto vozidla a přípojného vozidla. Hmotnost takové soustavy ale nesmí překročit 3500 kg a maximální hmotnost přípojného vozidla není vyšší než pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Pokud naše vozidlo váží více než 750 kg, budeme potřebovat řidičské oprávnění na skupinu B+E. Toto oprávnění může získat jen ten, kdo je starší než 18 let a kdo vlastní řidičský průkaz B.

Comments are closed.