Skupina C

S oprávněním skupiny C1 může ten, kdo je starší 18 let a je držitelem oprávnění skupiny B, řídit motorové vozidlo, jehož hmotnost je mezi 3500 kilogramy a 7500 kilogramy. Přípojné vozidlo tažené tímto motorovým vozidlem musí vážit do 750 kg.
Ten, kdo je držitelem oprávnění skupiny C, může získat oprávnění na skupinu C+E. Je to stejný princip jako u osobních automobilů, tedy že tohle oprávnění budeme potřebovat, pokud naše přípojné vozidlo váží víc než 750 kg. Maximální hmotnost jízdní soupravy nesmí být vyšší než 12 000 kg a hmotnost přípojného vozidla opět nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Vozidla, jejichž hmotnost je vyšší než 3500 kg a nejsou zařazena ve skupině D ani D1, můžeme řídit, pokud máme oprávnění skupiny C. Na rozdíl od skupiny C1 zde není horní hranice hmotnosti.
Skupina C+E je pro vozidlo ze skupiny C a přípojné vozidlo s hmotností vyšší než 750 kg.

Comments are closed.