Skupina D, skupina T

Skupina D zahrnuje podskupinu D1, do které patří vozidla s hmotností převyšující 3500 kg, ale na rozdíl od skupiny C zde může být až 16 míst k sezení, kromě místa řidiče a smí být k němu připojeno přípojné vozidlo s váhou do 750 kg.
Pokud jsme držitely oprávnění skupiny D1+E, můžeme mít k vozidlu připojen přívěs o váze vyšší než 750 kg.
Pokud chceme řídit vozidlo s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, musíme si zařídit oprávnění pro skupinu D.
K tomu, abychom mohli mít k motorovému vozidlu připojeno přípojné vozidlo těžší než 750 kg, potřebujeme oprávnění pro skupinu D+E.
Pro celou skupinu D i její podskupiny platí, že žadatel o vydání takového řidičského průkazu musí být v den zkoušek nejméně 21 let starý.
Pro skupinu T lze získat oprávnění už v 17 letech. Opravňuje držitele k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, k nimž smí být připojeno přípojné vozidlo.

Comments are closed.